דברים

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל ... "

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | תשמ"ב