בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
6 שיעורים
  undefined
  32 דק'
  דברים

  העמק דבר פרשת דברים חלק ב'

  חידושו של הנצי"ב שבערבות מואב משה רבנו נתן לבנ"י את אופן הלימוד בצורת כח הפילפול, וע"ז אמרו חז"ל "ששלשו בערבות מואב" ומהו כח הפילפול חקירת דיני התורה שבע"פ היכן הם רמוזים בתורה שבכתב. הסברו שלהנצי"ב שדרך הלימוד הזו ניתנה דווקא בערבות מואב בעטיו של חטא המרגלים מכיון שנגזרה גזירת גלות על עמ"י, והדבר היחיד המחזיקנו בגלותנו הנה התורה הקדושה, לכן בנ"י כעת מוכרחים לקבל את עולה של תורה בזו הדרך כדי שלא יאבדו בגלותם. וזה מ"ש מלאכי "זכרו תורת משה עבדי.. על כל ישראל חוקים ומשפטים". שאלתו של הנצי"ב מדוע דוווקא מלאכי מזהיר על זאת את בנ"י? ותשובתו שדווקא בימי בית שני שבנ"י חזרו לארצם והייתה הוו"א לחשוב שיסמכו רק על אור ביהמ"ק ולא ירבו תורת החקירה, וע"כ בא עזרא( הוא מלאכי) והורה לבנ"י שבית שני הנו רק הכנה ופסק זמן לגלותנו השנייה ולכןתרבו תורה ותלמידים. הנצי"ב ממשיל את אפן ריבוי וצמצום התורה לאורך ההסטוריה בעמ"י לעץ עם שורשים וענפים.

  הרב חיים כץ | ב' אב תשפ"ג
  undefined
  31 דק'
  דברים

  העמק דבר פרשת דברים חלק א'

  פתיחה לספר "משנה תורה והסברם של התוס' בגיטין, הרמב"ן אצלנו והנצי"ב מהו הטעם אשר זה הספר נקרא בשם "משנה תורה". חידושו של הנצי"ב ש"מי שיעיין בזה הספר כפי כוחו ימצא דרך ישר להלוך נכו תמיד ואור זה הספר יהי נר לרגליו"! ביאור הנצי"ב לאילו דברים מתיחסים המילים "אלה הדברים". המקומות המוזכרים בפסוק הראשון הנם מקומות בעבר הירדן שבהם הקהיל משב רבנו את בנ"י בהיותם בעבר הירדן. הסברו של הנצי"ב לשאלה מהו הקשר של הפסוק השני והשלישי שבפרשתנו לתוכן דברי משה רבנו? "ככל אשר ציווה ד' אותו אליהם" שואל הנצי"ב לכאורה המילים "אותו אליהם" מיותרות? ב: מהו ביאור המילים "אשר ציווה? תשובתו של הנצי"ב לשאלה השנייה שבאור המילים "אשר ציווה" הנם דברים אשר נמסרו למשה רבנו בע"פ וכן קבלות ( הלכה למשה מסיני) אשר נמסר למשה רבנו, ובעבר הירדן משה רבנו נהג הטובת עין ולמיד זאת את בנ"י.

  הרב חיים כץ | א' אב תשפ"ג
  undefined
  32 דק'
  דברים

  רמב"ן על פרשת דברים - חלק ב'

  מדוע משה רבנו לא הזכיר את יתרו בדבריו? מה היה חטאם של עמ"י בחטא המרגלים? מדוע לא הוזכר הבכי השני של עמ"י בספר במדבר?

  הרב חיים כץ | ז' אב תשפ"ב
  undefined
  37 דק'
  דברים

  רמב"ן על פרשת דברים - חלק א'

  מהו עניינו של ספר דברים? האם משה רבנו חידש מצוות מעצמו ח"ו? האם משה רבנו נצטווה לבאר את התורה לעם ישראל? ומה הקשר בין פרשת דברים לפרשת יתרו?

  הרב חיים כץ | ו' אב תשפ"ב
  undefined
  32 דק'
  דברים

  השמחה והבכיה

  שפת אמת לפרשת דברים

  העבודה והתיקון שנעשה בגאולה ע"י השמחה, נעשה בגלות ע"י הבכיה, ואיכה כנגד שיר השירים. תוכחת משה "נאמנים פצעי אוהב"

  הרב חיים כץ | ו' אב התשע"ב
  undefined
  28 דק'
  דברים

  לשון התורה

  שפת אמת לפרשת דברים

  משה פירש את התורה בשבעים לשון וריפא את הלשונות. שתי מדרגות בכח התורה בנצחון מלחמות. בכח התורה זוכין לארץ ישראל ובשביל ביטול תורה גורשנו מארצנו.

  הרב חיים כץ | ז' אב התשע"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il