דברים

"ציון במשפט תפדה"

ליקוטי תורה לפרשת דברים

בכל יום יהיו בבעיניך כחדשים ע"י הודאה אהבה וברכה.

הרב יהודה מלמד | ז' אב התשע"ב