דברים

פרידת משה מעם ישראל, והכנה לכניסה לארץ

הנושאים שעליהם משה רבנו מדבר אל כל ישראל הינם: א.כיבוש ארץ ישראל, ב. לשפוט משפט צדק, ג.כיבוש ארץ ישראל יבוא רק בעזרתו של הקב"ה. משה רבנו מבאר להם את התורה, תורה זו היא תורה שמחוברת למלחמה וכיבוש.

הרה"ג שאר ישוב כהן זצ"ל | י"ג מנחם אב התשס"ו