דברים

עם ישראל ככוכבים

*עם ישראל נמשלים לכוכבים *שבת "חזון" *הילולת רבינו האר"י הקדוש זצוק"ל

הרב נעים בן אליהו זצ"ל | ג' אב תשס"ג