דברים

מדוע יצאה מלכות בית דוד מעמון ומואב?

הרב יאיר שטראוס | אב תשע"ז