משה רבנו

ז' באדר – יום תענית או יום הילולא?

מדוע לא מוזכר שמו של משה רבנו בפרשה? היחס בין הצער על הסתלקותו בז' אדר לשמחה על הולדתו.

הרב משה ארנרייך | התשס"ה