א"י נקנית ביסורים

סילוקם של צדיקים

שיעור לז' באדר ובעקבות הטבח באיתמר

יום ז' באדר הוא יום לידת ופטירת משה רבנו. פטירת משה ורצח חמשת הקדושים באיתמר. בפטירת משה נשתכחו הלכות בגלל איבוד ההארה הרוחנית הגדולה של משה. ע"י המלחמה על ארץ ישראל הוחזרו ההלכות והארת התורה ע"י יהושע.

הרב חיים אביהוא שוורץ | ז' אדר ב' תשע"א