משה רבנו

שיחה לז' באדר - משה רבינו

משה רבינו ככלל ישראל; דמותו החינוכית של רב; הקירבה למתן תורה משפיעה.

הרב חיים כץ | ז' באדר תשס"ו