משה רבנו

"אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה"

הרב אליהו ממן | תשע"א