מנהיגות ומנהיגים בישראל

משה - שליח או מנהיג?

מתוך כנס "מנהיגות ומנהיגים בישראל", מכללת שערי משפט

מתוך כנס "מנהיגות ומנהיגים בישראל", מכללת שערי משפט

הרב יעקב מדן | ט"ז שבט תשס"ט