מחיית עמלק

משה רבינו ומחיית עמלק

הרב חיים בן שושן | ז אדר ב' תשע"ו