משה רבנו

חודש שמת בו משה

אותו יום שמת משה, הוא לא הסתלק מאתנו, אלא נקבע בתוכנו לנצח; משה זכה ביום מותו להשיג את שער הנו"ן; חמודו של משה היתה ארץ ישראל, וגדלותו - במסירות נפשו לישראל; השוואה בין פטירתו של משה לשל ר' עקיבא.

הרב דוד דב לבנון | פורים תשס"ב