שיעורים נוספים

לחבר את החוט המשולש

ליל הסדר וארבע לשונות הגאולה מבהירים היטב כי הגאולה ממצרים מכוונת למטרה של כינון עם ישראל בארצו על פי תורתו @ המשימה הזאת עומדת ביתר שאת בתקופה זו לנגד עיניה של הרבנות הראשית.

הרב הראשי דוד לאו | ניסן תשע"ז