ראה

"ראה אנוכי נותן לפניכם היום"

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל | התשמ"ח, התשנ"ו, התש"ס, התשס"א