ראה

רעיונות לפרשת ראה

לא תתגודדו. על מעשר "אני" ומעשר "עני" . דמי הבראה עבריים.

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ו-תש"ס