שיעורים נוספים

הגדה על החמץ

בהגדה של פסח דורשים חז"ל כל מילה ומילה בפרשת מקרא ביכורים, אך לא דורשים כלל את הפסוק "ויביאנו אל המקום הזה". מדוע? ומה הקשר בין שאלה זו לבין המעלה של החמץ על פני המצה?

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | א' ניסן תשס"ו