בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
129 שיעורים
  undefined
  33 דק'
  כי תצא

  שכר מצוות - בהאי עלמא ליכא

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תצא תשפ"ג

  למה נצרך דין אשת יפת תואר? מכל מקום צריך להעלות את מה שאפשר. לא כתוב מה שכר המצוות אך השכר ניתן על ההשתדלות וההשקעה שמופיעה את אור ה' בעולם. שאיפתנו זה להגיע לרמה של אהבת ה' טבעית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' אלול תשפ"ג
  undefined
  8 דק'
  כי תצא

  מצוות שהם חמלה ורחמים

  הרב יצחק בן יוסף | אלול תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  כי תצא

  מהותו של האמון

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תצא תשפ"ב

  בן סורר ומורה - פרשה חינוכית, היחס לדברי התורה שנראים לא רלוונטיים בימינו , האמוּן - יסוד המשפחה וקיומו של העולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד אלול תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  כי תצא

  העמק דבר פרשת כי תצא

  המשנה במסכת חולין לומדת שמצוות שילוח הקן הנה דווקא אם אדם מצא קן ציפור עם ביצים ואין מצווה לטרוח ולחפש, אבל אם הזדמן חייב אפילו לטרוח ולעלות לאילן. הנצי"ב מבאר שישנה מחלוקת בין הבריתות, וכן בפסיקת ההלכה בין הרי"ף לרא"ש האם יש מצווה לחפש את מצוות שילוח הקן או שזו מצווה רק אם הזדמנה. באורו של הנצי"ב לטעם המצווה מדוע צריך לשלח את האם? שאלת הנצי"ב מדוע במצוות כיבוד הורים התורה נקטה קודם למען יאריכון ימיך ואח"כ למען יטב לך לעומת מצוות שילוח הקן ששם נקטה התורה בהיפך? תשובתו וחידושו של הנצי"ב שבכיבוד הורים מדובר על שכר גשמי ואילו בשילוח הקן מדובר על שכר רוחני והשינוי הנ"ל הוא הסמך לדרשת חז"ל במסכת קידושין שמדובר על עולם הנשמות ועלם התחיה. באורו של הנצי"ב לסיבת השינוי בין מצוות כיבוד הורים ששם מובטח שכר גשמי ואילו בשילוח הקן מובטח שכר רוחני.

  הרב חיים כץ | ו' אלול תשפ"ג
  undefined
  כי תצא

  על ספרא, סייפא ו'בוטים' - כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶךָ

  הרב יוסף כרמל | אלול תשפ"ב
  undefined
  59 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  שָׁמוֹט כָּל בַּעַל מַשֵּׁה יָדוֹ אֲשֶׁר יַשֶּׁה בְּרֵעֵהוּ

  שמיטת כספים - קול צופייך פרשת כי תצא תשפ"ב

  אף שמצוות שמיטת כספים בימינו היא מדרבנן, איסור מניעת נתינת צדקה או הלוואה מחשש שהשמיטה תשמיט את החובות הוא מהתורה גם בימינו. ואין לחשוש מהפסד בגלל שמיטת כספים שהרי הבטיחה התורה "כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך".

  הרב שמואל אליהו | י' אלול תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  כי תצא

  רמב"ן על פרשת כי תצא - חלק ב'

  האם המצוות מועילות לקב"ה? מהו סוד שילוח הקן? מהי משמעות המילה "ממזר"?

  הרב חיים כץ | י"ב אלול תשפ"ב
  undefined
  31 דק'
  כי תצא

  רמב"ן על פרשת כי תצא - חלק א'

  מהן המצוות המחודשת בעניין בכור? מהו חטאו של בן סורר מורה? האם המצוות הן גזרות או שיש להן טעם? מהו טעמה של מצוות שילוח הקן?

  הרב חיים כץ | י"א אלול תשפ"ב
  undefined
  43 דק'
  כי תצא

  דאגה ואכפתיות לממון החבר

  שיחת מוצ"ש פרשת כי - תצא תשפ"א

  הזכות בריבוי המצוות. אכפתיות לממון של אחרים. כל המצוות הן חלקים של דבר אחד שלם. חומרת איסור ריבית. ה' שונא את המקטרגים על בניו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג אלול תשפ"א
  undefined
  5 דק'
  כי תצא

  זהירות מנזק ישיר ועקיף

  אדם צריך להיזהר שלא לעשות נזק ישיר ולא נזק עקיף מובאות דוגמאות לכך.

  הרב יצחק בן יוסף | י"א אלול תשפ"א
  undefined
  47 דק'
  כי תצא

  היתד הנאמנה

  מהו היתד או העוגן השומר על אחיזתנו בארץ ישראל ועל קיומה של מדינת ישראל ואיך זה קשור למצות יתד תהיה לך על אזנך.

  הרב יצחק חי זאגא | י' אלול תשפ"א
  undefined
  57 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  כוחם של ארבעים יום - מאלול עד כיפור

  קול צופייך פרשת כי תצא תשפ"א

  *בארבעים יום אדם יכול להתחיל להתגבר על מידות שהוא רוצה לתקן. וכמובן הכול בנוי על כך שבארבעים יום אדם נוצר, וכך נוצרת מדרגה חדשה בנשמתו בארבעים יום של מאמץ.

  הרב שמואל אליהו | י' אלול תשפ"א
  undefined
  כי תצא

  נֶשֶׁךְ כֶּסֶף, יש דרך להתיר?

  הרב יוסף כרמל | אלול תשפ"א
  undefined
  44 דק'
  כי תצא

  רבדי מציאות רבים

  שיחה לפרשת כי תצא תשע"א

  מלחמה בין ישראל לעמים – מקורה בצד הרוחני * ליקוט ניצוצות הקדושה * הנקיות חלק מהקדושה * רגישות לנקיות * ריבוי המצוות זכות לישראל לרומם אותם * ביאור נידון על שם סופו בבן סורר * דיני שמים מלמדים מהי ההסתכלות הפנימית .

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א אלול תשע"א
  undefined
  26 דק'
  כי תצא

  "לא תלין נבלתו על העץ"

  שיחת מוצ"ש כי תצא

  - "לא תלין נבלתו על העץ" קדושת חוטא על אף שחטא - אחד מלקחי הקורונה, שאנחנו חיים את החיים שלנו בשפע ובנחת ולכן הקב"ה מוציא אותנו מהבתי כנסת כדי שנזכר בחורבן - צריך לדעת לנצל את הרגע ולנצל את הזמן בחודש אלול הזה כמיטב יכולתנו. -לכל בחור ישיבה יש שליחות ואחריות לא פחות מאשר חיילים בסיירת מטכ"ל.

  הרב חיים אביהוא שוורץ | י' אלול תש"פ
  undefined
  כי תצא

  גילוי מידותיו האמיתיות של האדם

  הרב משה ליב הכהן הלברשטט | אלול תשפ
  undefined
  פרשת שבוע

  אֵשֶׁת יְפַת תֹּאַר, מה זה מלמד אותנו?

  הרב יוסף כרמל | אלול תשפ
  undefined
  כי תצא

  עם מי יהודי מתחתן?

  הרב נתנאל יוסיפון | אלול תשפ
  undefined
  1:01
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  תְּקַע בְשׁוֹפָר גָּדוֹל לְחֵרוּתֵנוּ

  הלכות תקיעת שופר ביחיד

  *"הולכין למקום שתוקעין ואין הולכין למקום שמברכין". כי חיוב תקיעת השופר מדאורייתא. ואפילו אם בוודאות אין באותו מקום תפילה אבל בספק שיש בו שופר, אעפ"כ יש להעדיף את מקום ספק השופר כי הוא העיקר. *תקיעת שופר שלעתיד לבוא תהיה לשחרור עם ישראל משעבוד מלכויות, שהיא עיקר הגאולה, לפחות בראשיתה. כמו שיציאת מצרים והשחרור מפרעה והעבדות היו יסוד הגאולה ממצרים.

  הרב שמואל אליהו | ו' אלול תש"פ
  undefined
  32 דק'
  כי תצא

  הטוב והישר

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תצא תשע"ט

  באחדות ננצח ◆ ארחץ בנקיון ◆ איזו היא דרך טובה ◆ שקר – תרחק! ◆ חפץ חיים? ◆ זכירת עמלק.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג אלול ה'תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il