בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
146 שיעורים
  undefined
  37 דק'
  כי תבוא

  מהות התשובה

  שיחת מוצ"ש פרשת ניצבם - וילך תשפ"ג

  דין ערבות והוכח תוכיח. אדם צריך לקבל על עצמו בקריאת שמע למסור את הנפש. המהר''ל על התשובה - הקב"ה משיב את האדם. התשובה האמתית זה לשוב אל הקב''ה. היחס הנכון בין השמחה בר"ה לאימת הדין

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג אלול תשפ"ג
  undefined
  38 דק'
  כי תבוא

  לדעת להתבונן על הדברים הטובים

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תבוא תשפ"ג

  בכל הפרשה אנחנו רואים את גדולת ישראל, את החשיבות בווידוי נכון - מתוך מודעות למצוות בנוסף, יש חשיבות גדולה מאוד לדון את כל הדור לכף זכות. זה קשה אך זה הכרחי - לראות את הכוונות הטובות של כל אחד למען כלל ישראל.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז אלול תשפ"ג
  undefined
  פרשת שבוע

  הקוד לירושלים שתמיד שתיים

  הרב יוסף כרמל | אלול תשפ"ג
  undefined
  32 דק'
  כי תבוא

  העמק דבר פרשת כי תבוא חלק ב'

  "בערתי הקודש מן הבית" - היאור המילה קודש. תרומת מעשר ראשון ומעשר שני. משמעות ומהות וידוי מעשרות. "לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי" - אפילו בשוגג לא עברתי.

  הרב חיים כץ | י"ד אלול תשפ"ג
  undefined
  26 דק'
  כי תבוא

  העמק דבר פרשת כי תבוא חלק א'

  שני ביאורים למילה"ראשית", ע"י הבאת הביכורים מתברכים פרות שבעת המינים,ישובו של הנצי"ב לקושיית הרמב"ן על רש"י כיצד חשיבות הכה"ג שייכת למצוות הבאת הביכורים, באורו של הנצי"ב לשאלה כיצד שייכת ירידת יעקב אבינו למצריים לכך שלבן הארמי בקש לאבד את יעקוב הרי נגזרה חובת גלות ללא קשר למעשיו של לבן? באור הנצי"ב למילים "ויגר שם במתי מעט" שהנם שבח לקב"ה. שאלת הנצי"ב כיצד המילה "גוי" שייכת לישראל במצריים ע"פ באורו בכ"מ שגוי זהו עם עם ממלכה וארץ? ותשובתו. היכן רמוז בפרשתנו שהמצרים עשו את עמ"י לרעים? באורו של הנצי"ב למילים "ויענונו" ו ויתנו עלינו עבודה קשה" הסברו של הראב"ע שכאשר כתוב המעשר בהיא הידיעה הנו מעשר עני,. שאלת הנצי"ב מדוע דווקא מעשר עני נקרא סתם מעשר ותשובתו. ביעור מעשרות נוהג בע"פ של השנה השלישית שואל הנצי"ב מדוע הביעור נוהג דווקא בע"פ ולא בסוכות ותשובתו.

  הרב חיים כץ | י"ג אלול תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  כי תבוא

  פרשת כי תבוא וראש השנה

  האור החיים הקדוש דורש את פרשת כי תבוא שמדובר שהאדם מגיע לעולם האמת, ואותו הדבר בראש השנה שאנו עומדים לפני הקב"ה ומתפללים וקוראים לה'.

  הרב חיים בן שושן | י"ג אלול תשפ"ג
  undefined
  כי תבוא

  הבאת ביכורים והמיוחד בהם

  הרב יצחק בן יוסף | אלול תשפ"ג
  undefined
  44 דק'
  כי תבוא

  והלכת בדרכיו

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תבוא תשפ"ב

  והלכת בדרכיו - לדבוק במידותיו. קיום מצוות מחיבור או בגלל גזירת ה'. תיקון המידות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א אלול תשפ"ב
  undefined
  כי תבוא

  השמחה המיוחדת בהבאת הביכורים

  השמחה המיוחדת שאנחנו מוצאים בהבאת הביכורים תלויה בכך שהמצווה היא כביכול לתת מתנה לקב"ה. כעת אנחנו לא רק מקבלים אלא גם נותנים. זה נותן לנו את האפשרות לשמוח ולהתחבר יותר אל הטוב שקיבלנו מהקב"ה.

  הרב יהודה רוט | אלול תשפ"ג
  undefined
  פרשת שבוע

  ומידת התורה - כותבת ומפרסמת עושה מצוה

  הרב יוסף כרמל | אלול תשפ"ב
  undefined
  59 דק'
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  לִשְׁמֹעַ בָּאֹזֶן הַלֵּב כָּרוֹז מַלְכּוֹ שֶׁל עוֹלָם

  קול צופייך פרשת כי תבוא תשפ"ב

  תקיעת השופר הגדול משפיעה על כל יושבי תבל ושוכני ארץ להביא את חלקם בתהליך הגאולה. היא משחררת גם אותם מממשלות הזדון שלהם, משחררת עשרות מיליוני עבדים מחיי ניצול ושיעבוד, משחררת את העולם מעריצות המלכים ועושה דין ברשעים.

  הרב שמואל אליהו | י"ז אלול תשפ"ב
  undefined
  30 דק'
  כי תבוא

  רמב"ן על פרשת כי תבוא - חלק ב'

  האם התורה כולה נכתבה על האבנים הגדולות? מי היא "כנף אביו"? מה נדרש מאדם מישראל כדי לא לעבור על "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת"?

  הרב חיים כץ | י"ח אלול תשפ"ב
  undefined
  35 דק'
  כי תבוא

  רמב"ן על פרשת כי תבוא - חלק א'

  האם ניתן להביא ביכורים דווקא לכהן מסויים? מה הקשר בין ביכורים לבין זקן ממרא? איזה וידוי הוא וידוי חיובי? מה פירוש "ולא נתתי ממנו למת"?

  הרב חיים כץ | י"ז אלול תשפ"ב
  undefined
  39 דק'
  כי תבוא

  עבודת ה' אמתית - רק בארץ ישראל

  שיחת מוצ"ש פרשת כי - תבוא תשפ"א

  מצוות ירושת הארץ ומצוות ישיבת הארץ. רק בארץ ישראל עובדים את ה' באופן מלא. כל ישראל ערבים זה לזה בקיום המצוות. למה אין נחמות בסוף הקללות?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' אלול תשפ"א
  undefined
  1:01
  קול צופיך - הרב שמואל אליהו

  שמיעת שופר של מעלה

  קול צופייך פרשת כי תבוא תשפ"א

  *אחד הדברים שקיימים בדורנו ואנו לא שומעים אותו באוזנינו הוא תקיעת השופר של מעלה לקיבוץ גלויות ולשחרור עם ישראל משעבוד מלכויות. אבל הנשמה שומעת והם מתגברים על אויביהם ומסירים מעליהם את שעבוד מלכויות הגויים, ועולים לארץ ישראל במסירות נפש של ממש.

  הרב שמואל אליהו | י"ח אלול תשפ"א
  undefined
  42 דק'
  כי תבוא

  הסכת ושמע

  המילה הסכת המופיעה באופן יחודי בפרשתנו רומזת לנקודת האיזון הנפשית אשר פותחת את חוש השמיעה הרוחני של האדם.

  הרב יצחק חי זאגא | י"ח אלול תשפ"א
  undefined
  4 דק'
  כי תבוא

  הברכות שבקללות

  האם הקללות התקיימו בנו, ומהם הברכות שבקללות, סיפור על הרבי מצאנז קלויזבורג.

  הרב יצחק בן יוסף | י"ח אלול תשפ"א
  undefined
  כי תבוא

  הבאת ביכורים בלי חשבונות

  הרב משה ליב הכהן הלברשטט | אלול תשפ
  undefined
  כי תבוא

  אמונה בעת מבחן

  הרב משה ליב הכהן הלברשטט | אלול תשפ
  undefined
  כי תבוא

  הרגע שבו נצלה מערכת החינוך התורנית

  הרב נתנאל יוסיפון | אלול תשפ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il