תפילת הדרך וברכת הגומל

ברכת הגומל לאדם שהבריא מקורונה

הרב יוסף צבי רימון | כ"ח אדר תשפ"א