נצבים

הכנה לתשובה

שפת אמת לפרשת ניצבים

ישראל שבו בתשובה מחטא העגל ובכך תקנו גם את ארחות העקלקלות ועשו הכנה לתשובה שבכל הדורות. סתים וגליא בתורה ובמעשי ישראל

הרב חיים כץ | כ"ה אלול התשע"ב