מדורים נוספים

ובתורה אתה עמל

עמל התורה היה חלק בלתי נפרד מהלימוד. בצעירותו, עת חבש את ספסל בית המדרש של ישיבת חברון, העיד על עצמו שלא הכיר בישיבה אלא את הספסל והסטנדר שלו, מבלי לפנות ימין ושמאל

הרב אליקים לבנון | ג חשון תשס"ח