מדורים נוספים

פוסק לדור ולדורות

הרב מסר נפשו, כפשוטו, כדי להתיר עגונות. הוא ישב עם פושעים כבדים, תוך כדי סיכון חייו, כדי לדלות מהם ידיעות שיסייעו לו להתיר עגונות

הרב איתן איזמן | ב חשוון תשס"ח