עניינו של יום

הנה זה עומד אחר כתלנו

דברים שבאים מאת ה' הינם הדברים היציבים ביותר. על כן הניסים שהתרחשו לנו במלחמת ששת הימים, משרישים בקרבנו את הביטחון באחיזה שלנו בארץ ישראל. לפני בנין ירושלים וביאת המשיח, ניבחן במידת הביטחון בה'.

הרב ש. יוסף וייצן | יום ירושלים תשס"א