מאמרים נוספים

איש לשבטו - איש לנחלתו

מודלים שונים ליישובו של אדם , קיבוץ, יישוב, עיר , אזורים שונים ונופים שונים לכל מושב אנושי , הרב גוטל על השורש הרוחני של מקומו-מיקומו של אדם.

הרב פרופ' נריה גוטל | תשס"ח