מאמרים נוספים

פסיקה במצוות התלויות בארץ

ריבוי הדעות בעולם ההלכה הביא את הראשונים לנסח עקרונות פסיקה, כל עדה קיבלה על עצמה פוסק מסוים, הרב עמיחי על פסיקה במקום שבו לא נסללה דרך ברורה.

הרב יהודה עמיחי | תשס"ח