פורים בראי דורנו

קדושת הכלל בישראל

מעל קדושתם של הצדיקים, החסידים והישרים, עולה הקדושה של כלל ישראל. הרב קלונסקי על המבנה של הציבור בישראל.

הרב איסר קלונסקי | תשס"ז