מאמרים נוספים

"צריך מסירות נפש על זה"

מסירות נפש היא ביטוי לשייכותו של אדם לנושא. הרב שטיינר על מסכת חיים של התמסרות ללימוד, לחינוך ולכתבי הרב .

הרה"ג חיים שטיינר | ניסן תשס"ז