מאמרים נוספים

כשם שמוסרים נפש על כיבושה – מוסרים נפש על יישובה

על ג' עברות ייהרג אדם ואל יעבור, יישוב הארץ אינה אחת מהן! , הרב קמינצקי מנתח את היסודות ההלכתיים למסירות נפש והקרבה על בניין הארץ .

הרב יגאל קמינצקי | תשס"ח