בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
57 שיעורים
  undefined
  הנהגת ה' את העולם

  בעין טובה- חסין קדוש

  חוברת י"ז

  שיחה ושו"ת של הרב זלמן מלמד שליט"א על הקבלת ההתמודדות עם מגפת הקורונה, להתמודדויות בעולם הרוחני

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב ניסן תשפ"א
  undefined
  כי תשא

  "פסול לך!"

  הרב יהודה רוט | י"ט אדר תשפ"א
  undefined
  הנהגת ה' את העולם

  "ונתתי גשמיכם בעתם"

  לאמונה סדורה

  "מלאכים", "כוכבים", "ניסים נוגדי חוקי טבע", "כישוף", "שדים", "אלוהים אחרים" ו"עזאזל"

  הרב חנוך כץ | תמוז תשפ
  undefined
  הנהגת ה' את העולם

  ואמונתך בלילות

  הרב יוסף נווה | אייר תשפ
  undefined
  הנהגת ה' את העולם

  גשמי ברכה - מחוק הטוב להיטיב

  הרב אריאל פרג'ון | טבת תשפ
  undefined
  הנהגת ה' את העולם

  להשקיע באמונה

  הנהג שאל: "במה אתה עוסק?". יחזקאל סיפר שהוא גרפיקאי מנוסה, אך מזה כמה חודשים אין לו עבודה. גם סיפר לו שהיה בדרכו לריאיון בחברה מסוימת והוא מקווה שיקבלוהו לעבודה. האיש קפא במקומו, נעץ ביחזקאל מבט ושאל: "אתה גרפיקאי בעל ניסיון? מה אתה אומר?!". יחזקאל הופתע מתגובתו. מה כל כך מיוחד בגרפיקאי בעל ניסיון?

  עודד מזרחי | תמוז תשע"ט
  undefined
  34 דק'
  דעת תבונות

  הנהגת הקב"ה במידת המשפט

  דעת תבונות - פסקה קמ"א - קמ"ה

  ישנן הנהגות שונות שהקב"ה מנהיג. כשאין לעולם מספיק זכויות ה' מקיים את העולם לפנים משורת הדין. ישנן 5 מדרגות בהנהגת ה'.

  הרב חיים כץ | י"א אייר תשע"ט
  undefined
  36 דק'
  דעת תבונות

  ניצחון הטוב ותלותו ברע

  דעת תבונות - פסקה קכ"ט- קל"ב

  תפקיד ישראל ומשמעותם. השפת הצדיקים והרשעים על "שמחת ועצבות" ה' כביכול. אין קילקול שא"א לתקן.

  הרב חיים כץ | ז' אדר ב' תשע"ט
  undefined
  36 דק'
  דעת תבונות

  מה קרה בגן עדן?

  דעת תבונות - פסקה קכ"ו - קכ"ט

  מהו גן עדן? מדרגתו העליונה של האדם הראשון. עצי החיים והדעת. בבריאה יש מדרגות וכולם מאוחדים יחד למטרה העליונה.

  הרב חיים כץ | ל' אדר א' תשע"ט
  undefined
  33 דק'
  דעת תבונות

  תיקון העולם תלוי באדם

  דעת תבונות - פסקה קכ"ד

  תפקיד האדם וביכולתו להשפיע ולתקן את העולם כולו. יש ערך לכל מעשה. ע"י מעשה האדם העולם העולם נעשה יותר ויותר מתוקן. מהו תפקיד הרע בעולם?

  הרב חיים כץ | ט"ז אדר א' תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  דעת תבונות

  יש גבול לרע!

  דעת תבונות - פסקה קי"ח - קכ"ג

  איזו מציאות נצחית ואיזו עתידה להתבטל? כחצד נוצרו בעולם החסרונות והרעות? תתכן בריאה חסירה ובכ"ז אין בה רע? מדרגות הרע בבריאות השונות.

  הרב חיים כץ | ט' אדר א' תשע"ט
  undefined
  33 דק'
  דעת תבונות

  האם הרע בעולם מגיע מה'?

  דעת תבונות - פסקה ק"ח - קי"ז

  ביאור הפסוק בורא רע. הקב"ה משפיע טוב, והרע הוא חסרון השפעה טובה. ביאור התחדשות השפע האלוקי בעולם.

  הרב חיים כץ | ב אדר א' תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  דעת תבונות

  העבודה בששת האלפים בעולם

  דעת תבונות - פסקה פט - קח

  הבריאה היא כולה טוב אלא שהוכנס בה רע בשביל עבודת האדם. הקב"ה משפיע על העולם הרבה השפעות ומהם מושפעים הנבראים. מציאות רעה היא הסתר פנים.

  הרב חיים כץ | כ"ה שבט תשע"ט
  undefined
  36 דק'
  דעת תבונות

  יחס הגוף והנשמה

  דעת תבונות - פסקה פב- פח

  יש נסתר ונגלה. הן בהנהגה האלוקית והן באדם(גוף ונשמה). הגוף והנשמה פועלים יחד ומשפיעים זע"ז. השלמות הוא שהגוף בטל ונשלט לגמרי לנשמה. חמש מדרגות.

  הרב חיים כץ | יח שבט תשע"ט
  undefined
  29 דק'
  דעת תבונות

  יחס הנשמה והגוף

  דעת תבונות - פסקה פ

  יחס הנשמה והגוף כיחס הקב"ה והעולם. וכשם שהעולם יודע רק על פעולות הקב"ה ולא על עצמותו כך גם הגוף על הנשמה.

  הרב חיים כץ | יא שבט תשע"ט
  undefined
  38 דק'
  דעת תבונות

  הרוח החומר ותפקיד האדם בעולם

  דעת תבונות - פסקה עב-פ

  ככל שדבר יותר גשמי יש יותר העלם טוב ה', והרוחניות היא גילוי אור בעולם. חבל שיש אנשים שמשקיעים חייהם בחומר במקום השגת המושכלות האלוקית. יחס הגוף לנשמה מקבל ומשפיע על יחס ה' והעולם.

  הרב חיים כץ | ד' שבט תשע"ט
  undefined
  35 דק'
  דעת תבונות

  השפעת הנשמה על הגוף

  דעת תבונות - פסקה ע

  באיחוד גוף ונשמה, הנשמה מעלה ומזככת את הגוף ע"י תורה ומצוות, בעקבות חטא אדה"ר הזיכוך חייב לעבור דרך מוות. 'לכי מעטי את עצמך' 'והיה אור הלבנה כאור החמה', תפקיד המוות.

  הרב חיים כץ | כו טבת תשע"ט
  undefined
  34 דק'
  דעת תבונות

  מידת המשפט ומידת היחוד לפי הבנתנו

  דעת תבונות - פסקה נ'- נו

  שני הנהגות לה' בעולם מידת המשפט ומידת. ושניהם אינם לפי מידת טוב ה' אלא רק ביחס אלינו . רעיון 'הכל לטוב' לעת"ל יתגלה לנו קצת מהנהגת היחוד.

  הרב חיים כץ | יב טבת תשע"ט
  undefined
  37 דק'
  דעת תבונות

  יחס הבורא והנבראים

  דעת תבונות - פסקה נו- ע

  גם הנהגת הטוב והרוע משתלשלת מהנהגת השלמות. העולם תלוי בה', לא ה' בעולם. ה' מקומו של עולם. האם לפני הבריאה היה חסר? גם כללי ההנהגה הם ברואים. תחילת ברור עניין האדם.

  הרב חיים כץ | יט טבת תשע"ט
  undefined
  37 דק'
  דעת תבונות

  תקופת הסתר הטוב

  דעת תבונות - פסקה מח

  בעולם ההסתר הטוב והרע שקולים וכל הזמן יש מאבק בניהם. אמנם גם בעולם ההסתר יש השפעה אלוקית אך היא בצל לעומת האדם. העולם מתעלה עד שיעלם הרע.

  הרב חיים כץ | ה טבת תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il