בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
176 שיעורים
  undefined
  פרשת שבוע

  מה יקרה באחרית המלחמה?

  הרב יוסף כרמל | טבת תשפ"ד
  undefined
  ויחי

  האמונה בקץ

  הרב דוד דב לבנון | טבת תשפ"ד
  undefined
  ויחי

  הרב שראה מלאכים!

  הרב נתנאל יוסיפון | טבת תשפ"ד
  undefined
  53 דק'
  ויחי

  עבודת ה' הנלמדת מספר בראשית

  שיחת מוצ"ש פרשת ויחי תשפ"ד

  המלחמה אמורה להוביל למקום טוב. לתפילה יש ערך בפני עצמה. לומדי התורה צריכים להתאמץ יותר בגלל המלחמה. עם ישראל צריך להיות במצב שהגויים ירצו להיות כמותו. יעקב אבינו לא מת - השלמות של יעקב. יוסף מבין שכל מה שקורה איתו הוא מהקב"ה והאחים לא מבינים את זה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ח טבת תשפ"ד
  undefined
  42 דק'
  ויחי

  הלב והעיינים כלפי הקב"ה

  יעקב אבינו מלמד אותנו את עניין קשר הלב וצפיית העיינים לה' יתברך. משמעותה של נקודה זו לתהליך הגאולה והשלכותיה על הקשר שלנו עם אומות העולם. אחריות לקידוש שם שמיים בעולם והקשר לתקופתינו.

  הרב חיים בן שושן | ט"ז טבת תשפ"ד
  undefined
  13 דק'
  ויחי

  כבוד המלכות

  כבוד המלכות והאם מברכים - כאשר רואים מלך או מלכה

  הרב יצחק בן יוסף | טבת תשפ"ד
  undefined
  8 דק'
  בית כנסת

  לנשק בניו בבית הכנסת

  הרב יצחק בן יוסף | טבת תשפ"ד
  undefined
  5 דק'
  ויחי

  אל נא תקברני במצרים

  הרב יצחק בן יוסף | טבת תשפ"ד
  undefined
  5 דק'
  ויחי

  איך עוברים את השנים במצרים בלי מצוות

  הרב מאיר גולדויכט | טבת תשפ"ד
  undefined
  52 דק'
  ויחי

  מה עומד מאחורי 'שמע ישראל'?

  שיחת מוצ"ש פרשת ויחי תשפ"ג

  קבלת עול מלכות שמים באמירת 'שמע ישראל' ולעומתה 'ברוך שם' מבטאת את מלכות ה' על הכלל ועל הפרט, או לחילופין על כל העולמות ועל העולם שלנו | בתחילת ספר בראשית הקב"ה יוצר את עולמו, ואף אנו צריכים ללכת בדרכיו, ליצור ולפתח את העולם | אנו צריכים לעבוד את ה' בישרות, לעשות רצונו כרצוננו, ולא להתייחס בחשדנות לעובדי ה' הנוהגים אחרת מאתנו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד טבת תשפ"ג
  undefined
  ויחי

  לא יסור שבט מיהודה - הבטחה או דין מחייב

  הרב דוד דב לבנון | תשפ"ג
  undefined
  פרשת שבוע

  עוד על ערבות הדדית ומשמעותה לדורות

  חלק ב

  חלק ב

  הרב יוסף כרמל | טבת תשפ"ג
  undefined
  29 דק'
  ויחי

  העמק דבר פרשת ויחי חלק ב'

  ההבדל בין חרון אף לבין עברה, וזה ההבדל בין "באפם" לבין "ברצונם" יעקב אבינו אומר ששמעון ולוי בחרון אפם יכולים להגיע עד כדי הריגת אדם ובזמן שנח אפם אך עברתם עדיין שמורה בלבבם יכולים לעקר שור. הפתרון לכך הנו שיהיו מעטים עם אופי כזה בישראל. יעקב מגלה לנו שתי תכונות הנמצאות ביהודה גבור וראוי להנהגה, מדוע יעקב ממשיל את יהודה דווקא לאריה, על מי נאמרה הנבואה האמורה בפסוק , פרוש הפסוק "לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו" כח חכמת התורה שביהודה מופיע גם בזמן משכן שילה,. אפשר לקשור ביהודה את העייר לגפן, עקב עוביה, ובמיץ היוצא מן הענבים בזמן שהנם עדיין בוסר כבסו את הבגדים.

  הרב חיים כץ | י"ב טבת תשפ"ג
  undefined
  38 דק'
  ויחי

  פטירת יעקב - תחילת השיעבדו

  אחרי פטירת יעקב, האחים פחות מתמקדים בקב"ה ומתחיל השיעבוד. מהותינו היא לצפות ולהתפפל לגאולה.

  הרב חיים בן שושן | י"א טבת תשפ"ג
  undefined
  47 דק'
  ויחי

  פרידה מיעקב אבינו

  שיחת מוצ"ש פרשת ויחי תשפ"ב

  - עניין העלאת ניצוצות במצרים והצטרפות נשמות הגרים - עצם הלוז והמשכיותו של יעקב - "תיתן אמת ליעקב" - עניין מידת האמת

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד טבת תשפ"ב
  undefined
  ויחי

  המפגש ביו יוסף לאחיו

  הרב אורן נזרית | יב טבת תשפ"ג
  undefined
  7 דק'
  ויחי

  מי המוביל בין מנשה ואפרים בברכת יעקב

  הרב מאיר גולדויכט | יב טבת תשפ"ג
  undefined
  7 דק'
  ויחי

  'ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה' ברכת הבנים והבנות

  הרב יצחק בן יוסף | יב טבת תשפ"ג
  undefined
  30 דק'
  ויחי

  העמק דבר פרשת ויחי חלק א'

  ההבדל בין "אל בניו" ל לבניו, שני פירושים למילה "האספו", הסבר מדוע רש"י וכן הגמרא למדו שיעקב אבינו בקש לגלות את הקץ מהמילים "ואגידה לכם" ולא מהמילים "באחרית הימים". לראובן היה מגיע "יתר שאת" ו"יתר עז" כנגד "כחי" ו"ראשית אוני" אך הפסיד זאת עקב מעשה בלהה. חידוש הנצי"ב שמי שלא יכול לשמור על כבודו עדיף שלא יגיע לכבוד. "שמעון ולוי אחים" הסבר הנצי"ב שיש להם תכונות דומות יותר מאשר לשאר בני יעקב וכן כתוב "אחים".

  הרב חיים כץ | י"א טבת תשפ"ג
  undefined
  ויחי

  מי ניצח בהתערבות?

  הרב נתנאל יוסיפון | טבת תשפ"ג
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il