מדינת וממשלת ישראל

מהמלוכה ועד הממשלה

מהם יסודות הפסיקה בתחומים שלא נגעו בהם אלפיים שנה? על הרב ישראלי זצ"ל, על דמוקרטיה ועל גשרים.

הרה"ג יעקב אריאל | תשס"ו