מאבני המקום

הבנת יאוש על פי הדין בספק אבדה

מאבני המקום כרך ט"ו

מאבני המקום כרך ט"ו

הרב אברהם פרל | איר תשע"ג