מאבני המקום

מקור לדין מספר "מעשה רב"

אבני המקום כרך ט"ו

אבני המקום כרך ט"ו

הרב נחשון רבינשטיין | איר תשע"ג