מאבני המקום

אופן פסיקת בי"ד במצב מסופק

מאבני המקום כרך ט"ו

מאבני המקום כרך ט"ו

הרב יהודה רוט | איר תשע"ג