בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
16 שיעורים
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  גבולות הארץ לענין כיבוש (חלק ט"ז)

  מה הדין אם רוצים לכבוש שטחים מחוץ לגבולות הארץ?

  הרב יוסף כרמל | התשס"ה
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  מצוות כיבוש הארץ (חלק ט"ו)

  בתקופת יהושע היו בעצם שתי מצוות, האחת לרשת את ארץ ישראל עבור העם הישראלי, והשניה להשמיד את שבעת העממים.

  הרב יוסף כרמל | שבט התשס"ה
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  האם מצוה המוטלת על הכלל פוטרת יחיד ממצוה אחרת (חלק י"ד)

  מלחמות מצווה שאין בהם דין העוסק במצווה פטור מן המצווה נקראו בלשון המשנה מלחמות רשות; באור שיטת רש"י.

  הרב יוסף כרמל | שבט התשס"ה
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  מצוות המלחמה על ארץ ישראל (חלק י"ג)

  מצוות המלחמה על ארץ ישראל מבחינה אחת מוטלת על כל יחיד ויחיד ומבחינה אחרת מוטלת על הכלל.

  הרב יוסף כרמל | שבט התשס"ה
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  מצוות המוטלות על היחיד ומצוות המוטלות על הציבור (חלק י"ב)

  מלחמת כיבוש הארץ... וכן מלחמת עזרת ישראל מיד צר, האם הן חובת הכלל או שהן מצוות המוטלות על כל יחיד?

  הרב יוסף כרמל | התשס"ה
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  מלחמה למנוע התקפה של אויבים (חלק י"א)

  התקפת מנע תחשב מלחמת מצווה; שאלות על דברי הסוגיא בסוטה.

  הרב יוסף כרמל | טבת התשס"ה
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  יש מלחמת מצוה המכונה מלחמת רשות (חלק י')

  ברור הסוגיא במסכת סוטה: במלחמות מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה.

  הרב יוסף כרמל | טבת התשס"ה
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  מלחמת רשות שהיא מלחמת מצוה (חלק ט')

  טוען מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל כי יש מלחמה שהמשנה קוראת לה מלחמת רשות, אבל גם היא תוגדר הלכתית כמלחמת מצווה, ויש שני סוגים של מלחמות מצווה.

  הרב יוסף כרמל | טבת התשס"ה
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  שיטת רש"י בגדרי מלחמת רשות (חלק ח')

  אומר רש"י: "במלחמת הרשות - כל מלחמה קרי רשות לבד ממלחמת יהושע, שהיתה לכבוש את ארץ ישראל"; מה קשה? וכיצד מיישבים הדבר?

  הרב יוסף כרמל | טבת תשס"ה
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  מקור היתר היציאה למלחמת רשות (חלק ז')

  כיצד מותר לצאת למלחמת הרשות ולצורך כלכלי לסכן נפשות מעם ישראל?

  הרב יוסף כרמל | כסלו תשס"ה
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  למי מותר ולמי אסור לצאת למלחמה (חלק ו')

  למי מותר ולמי אסור לצאת למלחמה?

  הרב יוסף כרמל | כסלו תשס"ה
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  מלחמות ישראל מבוססות על נס (חלק ה')

  במלחמת העי כאשר נופלים שלושים ושישה מבני ישראל קורע יהושע את שמלותיו ומעלה עפר על ראשו, וכי מה העלה יהושע בדעתו שכיבוש הארץ יהיה ללא נפגעים? ומדוע נפילת שלשים וששה חיילים בקרב לכיבוש עיר שלמה היא אירוע טראומטי כל כך?

  הרב יוסף כרמל | כסלו תשס"ה
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  סכנה במלחמת שבעת העממים (חלק ד')

  מהי ההלכה לגבי מלחמת שבעת העממים שמצד אחד היא מלחמת מצווה אך מצד שני יש בה סכנה?

  הרב יוסף כרמל | כסלו תשס"ה
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  רשות הסנהדרין (חלק ג')

  לשם מה יש לבקש פונים לסנהדרין לפני יציאה למלחמת רשות?

  הרב יוסף כרמל | חשוון תשס"ה
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  "עזרת ישראל מיד צר" (חלק ב')

  דוגמאות למלחמת רשות שאיננה מלחמת האין ברירה.

  הרב יוסף כרמל | חשוון תשס"ה
  undefined
  מלחמת רשות ומצוה

  גדרי מלחמת הרשות (חלק א')

  היציאה למלחמת מצווה הינה פחות בעייתית למרות היותה כרוכה בשפיכות דמים; מלחמות ישראל בדור האחרון היו כולן בגדר "עזרת ישראל מיד צר" למרות חילוקי הדעות שסבבו אותן;

  הרב יוסף כרמל | תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il