מלחמת רשות ומצוה

העם היושב על הכלים

לאחר מלחמת צקלג חקק דוד המלך נוסחה תקדימית לחלוקת השלל שווה בשווה בין היוצאים למלחמה ובין היושבים על הכלים בעורף. גם בימינו צריך להחיל את חוק ההשוואה בין החזית והעורף, שבו יקיימו שגרת חיים מאוזנת תוך תמיכה מלאה באנשי המלחמה.

הרב יהודה ברנדס | כסליו תשפ"ד