שיחות לחג החנוכה

השגת התורה בשכל למרות עליונותה

שיחה לחנוכה

ההבדל בין הלל להודאה. המנורה מסמלת את החכמה, ומיקומה 'מול הפרוכת' מראה שלמרות המוגבלות של השכל אפשר להשיג בשכל את התורה שהיא שמימית ועליונה.

הרב יהושע מגנס | כז כסלו תשע"ט