בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
27 שיעורים
  undefined
  רביבים

  הלכות שבת חנוכה

  בערב שבת חנוכה יש להכין את הנרות כדי שיספיקו לכשעה ורבע, ואם עשה כן אף שכבו קודם הזמן יצא ידי חובה , כשמדליקים בבית הכנסת את הנרות יש להקפיד שיהיו עשרה, ולעניין זה גם נשים וילדים עולים למניין , בשנות הגלות נשכח היסוד הלאומי שהתגלה בהתקוממות החשמונאים, והודגש בעיקר הצד הניסי. עלינו מוטל לתקן זאת כי בלי הלאומיות גם התורה מתמעטת.

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשפ"ג
  undefined
  רביבים

  הלכות הדלקת נר חנוכה

  מקום החנוכייה יכול להיות בפתח הבית או בחלון, עם עדיפות למקום שבו ירבה פרסום הנס , ספרדים שרוצים מאוד לברך כל אחד על חנוכייתו יוכלו לסמוך על הרב מרדכי אליהו והרב משאש ולהדליק נר חנוכה בברכה , באירועים המוניים בהם יש גם כאלה שאינם מדליקים בביתם ראוי להדליק נרות בברכה, ועדיף לזַכות במצווה משתתף חילוני , כשנוסעים להדלקת נרות משפחתית, יש להקפיד להדליק בבית קודם שיצאו

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשפ"ג
  undefined
  חנוכה

  הדלקת נרות חנוכה

  א - מצוות הדלקת נרות חנוכה. ב - מספר הנרות ומנהג מהדרין מן המהדרין. ג - מנהג ספרדים. ד - מנהג אשכנז - הגברים הנשים והקטנים. ה - הברכות ו"הנרות הללו". ו - השתתפות בני הבית במצווה. ז - הנרות. ח - נורות חשמל. ט - המצווה בהדלקה. י - איסור הנאה מהנרות. יא - החנוכיה והשמש. יב - סדר עמידת הנרות והדלקתם. יג - לקראת ההדלקה. יד - הדלקה בבית הכנסת. טו - הדלקת נרות במקומות ציבוריים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  פניני הלכה - חנוכה

  דיני המקום והזמן

  א - תקנת חכמים במקום ההדלקה. ב - מקום הדלקת נרות למי שגר בבית פרטי. ג - מקום הדלקת נרות לגרים בקומות. ד - זמן ומשך ההדלקה. ה - זמן הדלקת נרות בערב שבת ובמוצאי שבת. ו - בשעת הצורך מותר לאחר את זמן ההדלקה. ז - האם להמתין לבן משפחה שמאחר לחזור? ח - הדלקה בשעת הדחק לפני השקיעה ומאוחר בלילה. ט - משפחה שמתארחת בחנוכה. י - משפחה שמתארחת בשבת. יא - נשוי שאינו בביתו. יב - רווקים עצמאיים. יג - בחורי ישיבה, חיילים וסטודנטים יד - בית מלון. טו - חולים בבית חולים. טז - שדה וכלי תחבורה.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשפ
  undefined
  1:01
  עניינו של חג

  ימי החנוכה

  א - ימי החנוכה לדורות. ב - מלכות יוון. ג - הגזירות והמרד. ד - משברים בבית חשמונאי. ה - ההישגים הרוחניים לדורות. ו - האור שמאיר את החושך - תורה שבעל פה. ז - מוסיף והולך עד שמונה. ח - על הנסים, הלל וקריאת התורה. ט - איסור תענית והספד והליכה לבית הקברות. י - סעודות בחנוכה. יא - איסור עשיית מלאכה לנשים.

  הרב אליעזר מלמד | י"ג כסליו תשס"ח
  undefined
  רביבים

  מתי והיכן להדליק בזמננו

  גם בימינו רצוי להדליק בצאת הכוכבים, ורצוי במיוחד להקדיש את הזמן שלאחר מכן ללימוד ולהתכנסות בענייני היום * מי שקשה לו לחזור מוקדם יכול להדליק כשישוב לביתו, ויברך רק אם יש מי שיראה את הנרות * במקרה שאחד מבני הזוג אינו בבית, ברוב המקרים עדיף להמתין לו * אפשר להקל ולהדליק באירועים ציבוריים, בפרט בנוכחות אנשים שאינם תורה ומצוות * למי שמתגורר בבניין עדיף להדליק בחלון, גם אם הוא בקומה גבוהה * הדלקה מחוץ לפתח בתא זכוכית – מהודרת, אך לא חובה

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשע"ח
  undefined
  רביבים

  הסיפור המורכב של חנוכה

  סיפור החשמונאים היה ארוך ומפותל הרבה יותר ממה שמספרים בחנוכה * העוצמה שהתפתחה ביוון הובילה אותה לכיבושים רחבים, מדינית ותרבותית * האלילות היוונית הכילה אלים רבים, וכך בלעה את כל התרבויות הדתיות שכבשה * היווניות התפשטה בארץ ובפרט בקרב העשירים והכהנים * רבים קידשו את השם, אבל רק מתתיהו יצא למרד * החשמונאים השיגו שלטון וטיהרו את המקדש – לארבע שנים * אחר כך באו שנים של קרבות, הסכמים ודיפלומטיה * המורשת לדורות: מסירות נפש לצד פשרות, וכוחה של עצמאות יהודית.

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשע"ז
  undefined
  רביבים

  תקציר הלכות חנוכה

  לכתחילה יש להדליק בזמן שקבעו חכמים – צאת הכוכבים * מי שחוזר מאוחר יכול להדליק עד תשע, ובשעת הדחק כל הלילה, אך יברך רק אם יש מי שרואה * כשאחד מבני הזוג אינו בבית, למעשה ברוב המקרים עדיף להמתין * גם למנהג הספרדים, לילדים שרוצים להדליק יש על מי לסמוך * אפשר להתיר להדליק באירועים ציבוריים, בפרט כשמשתתף בהם ציבור לא דתי * בבניין קומות עדיף להדליק ליד החלון * כל הנרות כשרים, ובלבד שידלקו חצי שעה * דין המתארח בשבת ובמוצאי שבת

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשע"ז
  undefined
  רביבים

  הדלקת נרות חנוכה בימינו

  להשתדל לחזור מוקדם מהעבודה ולהדליק נרות חנוכה סמוך לשקיעה ,האם לדחות את זמן ההדלקה כדי לא לבטל שיעור תורה קבוע ,מי שחוזר מעבודתו מאוחר ישתדל מאוד להדליק לא יאוחר מתשע בערב , האם לדחות את ההדלקה כשאחד מבני הזוג מאחר להגיע, המאחר להדליק יימנע מאכילה עד שידליק, למנהג הספרדים, האם ילדים רשאים להדליק נרות בברכה? ,מחלוקת הפוסקים אם אפשר להדליק נרות במסיבות ובכנסים ציבוריים , מי שגר בקומה גבוהה ידליק בחלון הפונה לרשות הרבים.

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשע"ו
  undefined
  רביבים

  להדליק נרות ביחד

  גם מי שהגיע לגיל מבוגר וטרם מצא את זיווגו, ראוי שיעודד אחרים להינשא בגיל צעיר * למרות שבן עזאי עצמו לא התחתן, הוא דרש בשבחה של מצוות פרו ורבו * מדוע אי אפשר להתחתן לפני גיל עשרים בלי חשבון ולסמוך על ה' שידאג לפרנסה * חשוב שההורים ילוו וידריכו את ילדיהם בעניין נישואיהם * לפי מנהג הספרדים, האם כשהאב מדליק נרות חנוכה יכולים גם הילדים להדליק בברכה? * כשאחד מבני הזוג מאחר להגיע הביתה, האם עדיף להדליק בזמן בלעדיו או לחכות לו?

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשע"ה
  undefined
  פניני הלכה - חנוכה

  האדם המדליק נרות חנוכה

  הלכות: משפחה שמתארחת בחנוכה, משפחה שמתארחת בשבת, נשוי שאינו בביתו, רווקים, בחורי ישיבה חיילים וסטודנטיות, בית מלון, חולים בבית חולים, שדה וכלי תחבורה.

  הרב אליעזר מלמד | כסליו תשס"ה
  undefined
  עניינו של חג

  סעודות בחנוכה ומלאכה לנשים

  סעודות בחנוכה, איסור עשיית מלאכה לנשים.

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשע"ה
  undefined
  עניינו של חג

  על הנסים, הלל וקריאה בתורה

  מוסיף והולך עד שמונה, על הנסים, הלל וקריאה בתורה, איסור תענית והספד והליכה לבית קברות.

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשע"ה
  undefined
  עניינו של חג

  ההישגים הרוחניים לדורות

  משברים בבית חשמונאי, ההישגים הרוחניים לדורות, האור שמאיר את החושך - תורה שבעל פה,

  הרב אליעזר מלמד | חשוון תשע"ה
  undefined
  רביבים

  זמן נר חנוכה בימינו

  גם בימינו יש להשתדל לחזור מהעבודה מוקדם ולהדליק נרות חנוכה סמוך לצאת הכוכבים * האם נכון לדחות את ההדלקה כדי לא לבטל שיעור תורה קבוע * החוזר מעבודתו מאוחר ישתדל מאוד להדליק לא יאוחר מתשע בערב * כאשר בן הזוג או אחד מבני הבית מאחר להגיע, האם להדליק בזמן או לחכות לו? * המאחרים להדליק יקפידו לא לאכול לפני ההדלקה * מי שגר בקומה גבוהה, היכן ידליק נרות? * מחלוקת הפוסקים האם אפשר להדליק בברכה במסיבות ובכנסים ציבוריים וכיצד לנהוג למעשה

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשע"ד
  undefined
  רביבים

  ישראל והתרבות ההלניסטית

  בזכות השגשוג של תקופת החשמונאים פוררה היהדות את רוב היסודות האליליים שבהלניזם * נס פך השמן מבטא את סוד הנצחיות של אמונת ישראל.

  הרב אליעזר מלמד | כסלו תשע"ג
  undefined
  רביבים

  בין ישראל לעמים

  חנוכה - ניצחון היהדות על היוונות * פך השמן - סמל למורשת ישראל הטהורה * איזון בין פתיחות וסגירות כלפי אומות העולם ותרבותם * כל דבר שאנו לומדים מן הגויים צריך לעבור בחינה ושיפוט * האם ייתכן שדווקא הציבור החרדי יצליח להגשים את חזון הגאולה של מרן הראי"ה קוק זצ"ל?

  הרב אליעזר מלמד
  undefined
  43 דק'
  פניני הלכה - חנוכה

  באילו נרות מדליקים

  הלכות חנוכה חלק ג'

  החובה לשמוע את הברכות, באילו נרות מדליקים, כמה זמן הנר צריך לדלוק, הדלקה עושה מצווה מה עדיף שמן זית או 'נר שעווה', תאורה חשמלית לנר חנוכה ולנר שבת, הדלקת נרות בחתונה או באירוע אחר, אדם שנרותיו נכבו שימוש לאור הנרות, השמן שנותר, חנוכיה נאה.

  הרב אליעזר מלמד | כסליו תשס"ח
  undefined
  43 דק'
  עניינו של חג

  נס הניצחון ונס פך השמן

  הלכות חנוכה חלק א'

  הדלקת נרות הלל על הניסים וקריאה בתורה, נס הניצחון ונס פך השמן,חג של תושב"ע, איסור תענית והספד,סעודות החנוכה, איסור עשיית מלאכה לנשים.

  הרב אליעזר מלמד | כסליו תשס"ח
  undefined
  רביבים

  חנוכה חג התורה שבע"פ

  ימי החנוכה - שמחת התורה שבעל פה, נס פך השמן, רמזיו של המספר שמונה, הדלקת נרות בבית הכנסת, זמן הדלקת נרות בבית הכנסת סמוך לשבת, כאשר אין מניין לפני מנחה הסמוכה לשבת,

  הרב אליעזר מלמד | טבת תשס"ח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il