שיחות לחג החנוכה

שאל אביך ויגדך

בחנוכה ניצחו הלוחמים למען מסורת אבות, אך גם הפגינו תעוזה ושבירת מוסכמות. מצוות החג הן חידוש שלא כתוב בתורה, אך נסמכו על הפסוק "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך". מהחג הזה עלינו ללמוד כיצד לפסוע בתווך שבין שמרנות לחדשנות בשאלות האקטואליות.

הרב ארל'ה הראל | כסלו תשפ"ג