גזל ונזיקין

גבולות האחריות של האדם המזיק

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

הרב נחום גורטלר | יום שני י"ח בכסלו תשס"ט