גזל ונזיקין

בעל תפקיד שהזיק בעת מילוי תפקידו

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

הרב יהודה זולדן | יום שלישי י"ט בכסלו תשס"ט