גזל ונזיקין

דיון בדין פלאפון שניזוק בהפקדה

הרב בן ציון אלגאזי | י"ח תמוז תשע"ז