גזל ונזיקין

שומת נזיקין

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

הרב משה בצרי | יום שני י"ח בכסלו תשס"ט