גזל ונזיקין

התייחסות התורה לאדם כמזיק וכניזק

במאמר זה נבאר את ההתיחסות המיוחדת שיש לתורה כלפי האדם ביחס לשאר אבות הנזיקין. נבאר מדוע אדם מועד לעולם, וחייב אם מזיק גם באונס גמור לדעת הרמב"ן.

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | אדר א תשפ"ב