גזל ונזיקין

רמאות במסחר על פי פנימיות התורה

הרב יעקב בנימין | אלול תש"ע