הסוכה והלכותיה

הישוב מגרון - המבט ההלכתי

מתוך לימוד ליל הושענא רבה בישיבת רמת גן תשע"ב

עיון הלכתי בסוגיית הישוב מיגרון שייתכן ונבנה על אדמות פרטיות. דין סוכה גזולה והחילוק בין גזילת קורה אחת לגזילת סוכה שלימה וכן ההבדל בין שוגג למזיד. בנייה על קרקע גזולה - דינה כסוכה גזולה. ההבדל בין קרקע פרטית לקרקע ציבורית. עיון במצב של אינטרס ציבורי. דברים בעניין העסקה לשחרור החייל גלעד שליט.

הרה"ג יעקב אריאל | כ' תשרי תשע"ב