גזל ונזיקין

מדיני החובל בחבירו

הרב בן ציון מוצפי | ו' טבת תשע"ב