גזל ונזיקין

דיני נזיקין

האיסור ללכת לערכאות של גויים. בירור המקור לאיסור היזק ממון חברו. חקירה בסיבת החיוב של נזקי ממון. אדם המזיק באונס.

הרב אריה קורן | כ"ב שבט תשע"ד