בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
93 שיעורים
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  יציאת מצרים ושיבת ציון

  גליון מס' 230

  מצב שנועד לעורר אותנו ואת מנהיגי המדינה לתשובה שיכירו שאנו חיים בדור של גאולה.

  הרה"ג דוב ליאור | ניסן תשע"א
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  הכנות לפסח

  גליון 229

  לאחרונה אנו עדים לתופעה שאנשים חושבים שכל דבר שיש בזה איזה שהוא קיטנית או משהו מקיטנית לאסור את זה. לפי גדרי הלכה זה לא נכון, זו היא חומרא שלא במקומה.

  הרה"ג דוב ליאור | אדר ב' תשע"א
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  מאוחדים מול המן

  גליון 227

  אחדות אמיתית יכולה להיות כשיש ערך רוחני אמיתי שכולם שואפים אליו. כשחסר הערך האמיתי עלולים לעשות תחליפים זמניים, שבמשך הזמן מתנדפים כמו אבק ברוח. את זה הבינו מרדכי ואסתר.

  הרה"ג דוב ליאור | אדר תשע"א
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  מחצית השקל

  גליון 225

  כל אדם צריך לדעת שהשאיפה לשלמות, השאיפה לדרגה גבוהה יותר, צריכה לעמוד בבסיס ההשקפה שלו.

  הרה"ג דוב ליאור | אדר א' תשע"א
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  כיצד להרוויח מהמפכה במצרים

  גליון 223

  בדרך כלל כשנזכרים בפרשת כי תשא, נזכרים בחטא העגל. אנחנו לא נדבר על המעידה הקשה הזאת בישראל, אלא נדבר על הדברים החיוביים שיצאו מתוך הירידה הזאת.

  הרה"ג דוב ליאור | אדר א' תשע"א
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  להתחיל בהכנות לבניין המקדש!

  גליון מס' 221

  אנחנו צריכים להשתדל בכל מה שאנחנו יכולים לגאול את המקום, ולהחזיר אותו לבעלות עם ישראל, ואם נימְנע מאיתנו לבנות בגלל מניעה הלכתית, זה לא פוטר אותנו מלעשות את כל מה שאנחנו כן יכולים.

  הרה"ג דוב ליאור | אדר א' תשע"א
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  תורה ומדע

  גליון 219

  על אף שיש התקדמות של המדע, המדע עוסק בדברים חיצונים שבאים לעזור לאדם, אבל לא עוסק בעצם תיקונו של האדם, שבזה עוסקת רק התורה.

  הרה"ג דוב ליאור | שבט תשע"א
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  עלינו להמשיך את יציאת מצרים

  גליון 215

  האות השלישית לא הייתה כדי לאמת את שליחותו של משה, מספיק היה בשתי האותות הראשונים. האות השלישית הייתה אזהרה, שכל מי שיחיה בדור של גאולה, והוא יתחכם על מהלך הגאולה, הקב"ה יעניש אותו.

  הרה"ג דוב ליאור | טבת תשע"א
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  החינוך של יעקב במצרים

  גליון 213

  יעקב חשש - מה יהיה על הנכדים שלו, מה יהיה על הנינים שלו. כשנמצאים בארץ, מקום מושרש בקדושה, הוא יוכל להמשיך ולחנך את בית יעקב, אך במצרים מה יהיה?

  הרה"ג דוב ליאור | תשע"א
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  בין יוסף לחנוכה

  ההשגחה האלוקית סיבבה שיוסף ירד בהתחלה בתור פרט למצרים, להדגיש בפנינו את ההדגמה האישית, שגם יהודי בתור פרט יכול להיות בתוך טומאת מצרים

  הרה"ג דוב ליאור | י"ח כסליו תשע"א
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  אמונתו של יעקב אבינו

  יעקב אבינו חשש איך הוא ייצא מהחממה הרוחנית בה הוא נמצא, לארץ רחוקה מתורה ומצוות ולחיים בין אנשים עובדי עבודה זרה שקועים בענייני כישוף. הוא חשש שמא הוא ימעד ולא יעמוד בזה

  הרה"ג דוב ליאור | ד' כסליו תשע"א
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  בזכות מערת המכפלה

  פרשת השבוע נקראת 'חיי שרה' למרות שהפרשה כמעט ואינה עוסקת כלל בתיאור פועליה ומעשיה של שרה אימנו במשך ימי חייה, אלא עוסקת בהלווייתה של שרה אימנו

  הרה"ג דוב ליאור | כ' חשוון תשע"א
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  הסוכה - המבנה המוגן

  בדרך הטבע קשה לראות מוצא מהסבך המדיני והביטחוני שאנו נתונים בו. אולם, האדם שעבר את חגי חודש תשרי, וספג לקרבו את הערכים האמיתיים שהחגים תורמים - לא ייפול בייאוש ובחולשת הדעת.

  הרה"ג דוב ליאור | תשרי תשע"א
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  'תכלה שנה וקללותיה - תחל שנה וברכותיה'

  וכאן נשאלת השאלה מהיכן אנו יכולים לשאוב את כוחות הנפש לעמוד במבחנים ובנסיונות כה קשים וכבדים, מאין לוקחים את החוסן הנפשי להתמודד עם מציאות לא נורמאלית?

  הרה"ג דוב ליאור | אלול תש"ע
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  פענוח המכות משמים

  אם ההשגחה העליונה מביאה איזו מכה או עונש מכל סוג שהוא, ויש אנשים בעם היודעים להבין ולהסביר לציבור על מה, ובשל מי בא העונש הזה, נמצא שהמכה השיגה את יעדה, הציבור חוזר בתשובה והמכה נעלמת.

  הרה"ג דוב ליאור | אלול תש"ע
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  איך להתגבר על הפחד מאויבינו

  אזהרה מפי הקב"ה שאל לו לאדם ליתן לרגש הפחד לקנן בלבו, אלא יתחזק באמונה וילך סמוך ובטוח שהשגחת ה' חופפת עליו ויצליח במלחמתו נגד האויבים הקמים על עמנו. אך נשאלת השאלה - איך אפשר לצוות על אי פחד, הרי פחד זה רגש?

  הרה"ג דוב ליאור | אלול תש"ע
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  ברכת המזון והגאולה

  אנו רואים שארצנו הקדושה יכולה לספק פירות וירקות בכל ימות השנה לכל האוכלוסיה הגדולה, מה שאין בנמצא בארצות אירופה בימות החורף הקרים והמושלגים. בזה רואים את טוּבה של ארצנו.

  הרה"ג דוב ליאור | אב תש"ע
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  פרשיות השבוע של ימי בין המצרים

  כשנתבונן בנושאים שבפרשיות הנקראות דווקא בימי בין המצרים, נדע שהדברים נועדו להורות לנו את הדרך ואת התיקון שאנו צריכים לעשות עכשיו - לתקן את חטא המרגלים.

  הרה"ג דוב ליאור | אב תש"ע
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  הנהגת מלכות ישראל

  בלעם אינו מנבא על דביקות באלוקים חיים ואינו מדבר על צדקות וחסידות, אלא על הנהגת מלכות ישראל שמתנהלת בעוז ובגבורה כאילו מתנשאת מעל חוקי הטבע הקבועים בעולם.

  הרה"ג דוב ליאור | תמוז תש"ע
  undefined
  הרה"ג דב ליאור

  מנהיג של דור לדורות

  השבוע נסתלק מאיתנו אחד מגדולי הדור, הרב הראשי לישראל לשעבר, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שמלבד גדלותו בתורה ויראת שמים, היה לו כושר הנהגה בכל תחומי החיים, הייתה לו ראיה רחבה להכיר את גודל גילויי ההשגחה העליונה במה שנוגע בשיבת עם ישראל לארצו.

  הרה"ג דוב ליאור | סיוון תש"ע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il